Розділимо дане питання на дві частини – оренда державного/комунального майна та оренда майна, що перебуває у приватній власності.

Особливості орендної плати за майно державної або комунальної власності визначені Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020.

Відповідно до пп.3 п.127 вищезазначеної Постанови, до договору оренди можуть бути внесені зміни щодо зменшення суми орендної плати (тимчасове припинення її нарахування тощо) у випадку, коли можливість користуватися майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає, зокрема у разі:

1) істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обставин непереборної сили, які настали після підписання сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди;

2) припинення забезпечення об’єкта оренди комунальними послугами, якими об’єкт оренди був забезпечений або повинен бути забезпечений відповідно до умов договору та/або оголошення про передачу майна в оренду, якщо внаслідок такого припинення об’єкт оренди не може бути використаний орендарем;

У такому разі зменшення орендної плати або тимчасове (на період існування вищезазначених обставин) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця на підставі заяви орендаря, до якої додані документи, що підтверджують існування відповідних обставин, або на підставі рішення суду.

Окремою підставою є прийняття рішення Кабінетом Міністрів України або представницьким органом місцевого самоврядування про надання орендних знижок або звільнень від сплати орендної плати за договорами оренди певного майна або за договорами оренди майна, яке використовується за певними цільовими призначеннями, визначеними у такому рішенні (пункт 129-1 вищезазначеної постанови КМУ). Таке рішення може бути прийняте, якщо зміни у соціально-економічному становищі в країні або в окремих її регіонах внаслідок економічної кризи, стихійного лиха, запровадження карантинних обмежень або інших подій, негативно вплинули на здатність орендарів продовжувати сплачувати орендну плату за укладеними договорами оренди. Підставою для застосування таких звільнень або знижок є наказ орендодавця, прийнятий на підставі звернення орендаря, на якого вони поширюються. Орендні знижки або звільнення у таких випадках надаються з дати, визначеної у рішенні Кабінету Міністрів України (рішенні представницького органу місцевого самоврядування), або якщо у відповідному рішенні дата початку застосування знижки або звільнення не визначена, – то з дати, визначеної у наказі орендодавця. Припинення застосування знижки або звільнення відбувається з дати, визначеної у рішенні Кабінету Міністрів України (рішенні представницького органу місцевого самоврядування) або в наказі орендодавця. Зміни до договору оренди про початок або припинення застосування знижки або звільнення у такому випадку не вносяться.

Оренда нерухомого майна, що перебуває у приватній власності

Узагальнюючи щодо договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, звернемо увагу на наступне:

  • відповідно до ч.1 ст.617 ЦК України, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Таким чином, настання форс-мажору (яким, безперечно, є війна) лише звільняє сторону від відповідальності за невиконання зобов’язання (штраф, пеня тощо), але не звільняє від виконання самого зобов’язання, тобто сплати орендної плати;
  • сторони можуть передбачити в договорі порядок дій та наслідки для сторін, якщо настали форс-мажорні обставини, наприклад, спрощена процедура розірвання договору, відстрочка сплати орендної плати тощо;
  • згідно із ч.6 с.762 ЦК України, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Пошкодження майна внаслідок бойових дій, безперечно, є такою обставиною, яка не дозволяє використовувати орендоване майно;
  • оптимальним варіантом в ситуації, що склалася, є пошук взаємовигідних компромісів. Адже негативні наслідки від воєнного стану несе кожна сторона.
  • Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *