Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

28 лютого 2022 р.  Торгово-промислова палата України листом №2024/02.0-7.1 засвідчила настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), вказавши, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Нагадаємо, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Відповідно до ч.1 ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Іншими словами, сама по собі обставина форс-мажору (якою, безперечно, є війна) лише звільняє сторону від відповідальності за невиконання зобов’язання (штраф, пеня тощо), а не від самого зобов’язання, яке повинно бути виконаним. Крім того, таке звільнення має часові межі – на час форс-мажору.

Разом з тим, варто розуміти, що негативні наслідки від форс-мажорних обставин не можуть бути покладені тільки на одну сторону. У відповідального бізнесу мають бути і відповідальні підходи до партнерів, які, вважаю, мають будуватися на засадах прозорості, взаємовигідності та взаємовідповідальності. Якщо є змога – потрібно намагатися максимально виконувати свої договірні зобов’язання. Це допоможе підтримати іншу сторону, яка, в свою чергу, зможе виконати свої обов’язки перед третьою стороною і так далі по ланцюжку. Такий відповідальний підхід не тільки допоможе кожній із сторін, їхнім працівникам, але й, переконаний, наблизить таку бажану перемогу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *